Міжнародна технологічна зустріч


Зустріч проводилась в рамках проекту №9.30.1.3 «Створення інноваційного середовища для комерціалізації та трансферу нанотехнологій у бізнес в Україні» Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали"

На цій зустрічі було представлено близько тридцяти технологій, розроблених інститутами НАН України. Відеозаписи офіційної частини Технологічної зустрічі: